Cập nhật thông tin các dự án VinCity, Căn hộ VinCity và chung cư VinCity